Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej

Historia

W XXwieku....

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej powstał na mocy decyzji Gminnej Rady Narodowej w Świnnej z dnia 3 listopada 1977r. W stosownej uchwale tejże Rady czytamy    „.. postanawia się z dniem 1 stycznia 1978 roku, w gminie Świnna utworzyć zakład budżetowy pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej z siedzibą w Rychwałdku.”  Nie przypadkowo na siedzibę GOK-u wybrano wówczas właśnie Rychwałdek. To tu już od 1968 roku działa klub wiejski założony z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej prowadzony początkowo przez panią Marię Habdas, a poźniej do 1986 roku przez panią Joannę Raczek. Po niej pieczę nad klubem, aż do ostatnich dni jego istnienia trzymała pani Helena Sierszyńska.

                               Pierwszą szefową GOK-u została pani Maria Kachel.

GOK współpracował  wówczas z orkiestrami dętymi z Pewli Ślemieńskiej /kapelmistrz Stanisław Urbaniec/ i Rychwałdku /kapelmistrz Bronisław Olbert/. Pod jego opieką znajdowały się również Zespół Regionalny „Barutka” z Rychwałdku oraz młodzieżowy teatr amatorski.

Działały także Zespół Regionalny „Gawraniec” w Pewli Małej oraz Zespół Regionalny w Pewli Ślemieńskiej.  Organizowane wówczas imprezy to nie tylko obchody świąt państwowych, ale również wiele czynów społecznych włącznie z ogólnopolską akcją „Każdy kłos na wagę”. Co roku odbywały się tradycyjne dożynki. Ciekawostką w działalności ówczesnego GOK-u było organizowanie klubowych spotkań edukacyjnych dzięki którym młodzież mogła poznawać historię naszej państwowości oraz geografię świata. Znacząca była również działalność regionalna, która przejawiała się nie tylko w prowadzeniu wspominanego już zespołu regionalnego „Barutka”.  Młodzi reprezentanci GOK-u prowadzeni przez panią Marię Kachel uczestniczyli kilkakrotnie w „Żywieckich Godach” zajmując w kategorii grup kolędniczych pierwsze miejsca. Sala klubowa i widowiskowa GOK często gościły wystawy twórczości ludowej. Zacieśniała się współpraca pomiędzy GOK-iem , a funkcjonującymi na terenie gminy Świnna, Klubami Rolnika, Klubami „RSW RUCH” oraz świetlicą wiejską w Pewli Małej. Dobrze rozwija się także współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i organizacjami młodzieżowymi ZMW i ZSMP.   Efektem takich działań GOK była zorganizowana 18 lutego 1979roku impreza pod hasłem „Spotkanie z tradycyjną kulturą ludową”. Zaprezentowały się wówczas : Zespół Regionalny z Pewli Ślemieńskiej pod kierownictwem pani Zofii Szwed /kier.kapeli Władysław Cul/, Zespół Regionalny „Gawroniec” z Pewli Małej kierowany przez panią Marię Zoń /kier.kapeli Stefan Michalec/ oraz Zespół Regionalny „Barutka” Prowadzony przez panią Marię Pitry /kier.kapeli Józef Siwek/. Występom tych zespołów towarzyszyła wystawa rękodzieła ludowego oraz dawnych sprzętów gospodarstwa domowego.

           Od początku swego istnienia GOK prowadzi nie tylko działalność kulturalną, ale wychodząc naprzeciw zainteresowaniom lokalnej społeczności organizuje różnego rodzaju imprezy sportowe i turystyczno-rekreacyjne. W czasie gdy ma swą siedzibę w Rychwałdku łącznie zorganizowano kilkadziesiąt  imprez, które odbywały się nie tylko w Rychwałdku, ale również innych miejscowościach gminy Świnna. /np. 17.10. 1978r.- XXXV-lecie LWP-akademia w Pewli Ślemieńskiej, 26.02.1979r. – Jubileusz XXX-lecia KGW Pewel Mała, 5 lipiec 1981r.-wycieczka do Zakopanego/.  To tylko przykłady jako, że nie sposób wymienić tu wszystkich imprez jakie odbyły się w latach 1978-1981, kiedy  to GOK-iem kierowała pani Maria Kachel. Pisząc o tych latach nie sposób nie wspomnieć o działającym wówczas w Rychwałdku teatrze amatorskim działającym przy klubie „Ruch”, który tworzyła młodzież wystawiając między innymi sztukę „Żołnierz i królowa”, bajki dla dzieci oraz formy kabaretowe.

Ze względu na stan zdrowia z zarządzania GOK-iem rezygnuje dotychczasowa kierowniczka, a tym samym działalność Ośrodka zostaje zawieszona.

Z dniem 1 sierpnia 1982 roku obowiązki dyrektora GOK zostają powierzone panu Wiesławowi Mrowiec z Pewli Małej, który z uwagi na powołanie do służby wojskowej, funkcję tą pełni niespełna rok. Istotnym jednak jest fakt, że w tym czasie siedziba GOK-u zostaje przeniesiona do budynku Urzędu Gminy w Świnnej. 26 kwietnia Wiesław Mrowiec odchodzi do zasadniczej służby wojskowej, a  pierwszego maja 1983 roku następuje moje pierwsze niejako zawodowe spotkanie z GOK-iem. Traktuje je tak  gdyż powierzono mi obowiązki instruktora k-o w wymiarze zaledwie 4 godzin tygodniowo. Co to oznacza przy prowadzeniu działalności kulturalnej doskonale wiedzą ci którzy mieli z nią choć trochę wspólnego. „Chrzest bojowy” przeszedłem przy organizacji obchodów „Dnia Zwycięstwa”, które miały miejsce w Świnnej. Dzięki pomocy młodzieży szkolnej kierowanej przez panie Marię Cebrat /zespół recytatorski/ i Annę Olbert-Popielicką /Zespół wokalny „Wiolinki”/ oraz przyjaciołom ze Związku Młodzieży Wiejskiej, impreza udała się i można było myśleć o kolejnych. Ta pierwsza lekcja nauczyła mnie, ze prowadzenie działalności kulturalnej to nade wszystko docenianie tego, co potrafią inni i umiejętne korzystanie z ich doświadczeń. Czas jednak płynął dalej przyszły kolejne imprezy nie tylko o charakterze kulturalnym. Były wycieczki w góry, zawody w różnych dyscyplinach sportowych, ale była też- choć bardzo mała i śmieszna –polityka. Na naszej gminnej mapie kultury pojawił się nowy „obiekt” czyli kabaret „Słoń”. Występ tej formacji na Gminnym Święcie Ludowym w Świnnej zaowocował wizytą na posterunku milicji, bo tekst był nie bardzo „słuszny” zdaniem funkcjonariuszy. Fakt faktem więcej było z tego zabawy niż strachu, czy represji. Wraz z kabaretem powstaje też zespół wokalno-instrumentalny „Mosfet”. Tworzą go członkowie świniańskiego koła ZMW RP „Wici”./przewodniczącym koła był wtedy Mirek Kachel/.

Powstają kolejne programy kabaretowe „Przyjechali”, „Ścigany”, „Jasio Lejwoda” jest okazja zaprezentować je zarówno na obchodach świąt państwowych jak i Dniu Kobiet czy kuligu. Do wchodzą Gminne Zawody Szachowo-Warcabowe, czy turniej tenisa stołowego. Dużo wędrowało się po górach.

Pierwszego stycznia 1984 roku w Gminnym Ośrodku Kultury pojawia się wreszcie dyrektor. Zatrudniony na pełny etat z werwą przystępuje do pracy.

Szefem GOK zostaje Henryk Jurasz. Pierwsze poważne zadanie z jakim postanawia się uporać to wyposażenie w odpowiedni do działalności sprzęt.

W niespełna rok dysponujemy już niezłym jak na tamte czasy nagłośnieniem. Jako pierwsi w okolicy mamy kamerę video i magnetowid. To pozawala nie tylko na dokumentowanie działalności, ale również projekcje video filmów i bajek. GOK dalej kontynuuje ścisłą współpracę z klubami w Świnnej /klubowa pani Maria Sanetra/ , Rychwałdku /pani Helena Sierszyńska/, Pewli Ślemieńskiej /pani Maria Bąk/ oraz świetlicą w Pewli Małej prowadzoną przez niezapomnianą panią Blandynę Prochownik, a później Aleksandrę Krzeszowską. Po raz kolejny zagęszcza się mapa kulturalna naszej gminy w roku 1985 powstaje kapela podwórkowa o wymownej jak na owe czasy nazwie - „Przed 13-tą”. Prowadzi ją Jacek Barcik z Trzebini zatrudniony wówczas w GOK na stanowisku instruktora. Koncertuje ona w wielu miejscowościach między innymi na I Babiogórskiej Jesieni w Zawoji /1985/ czy na Święcie Morza w Międzybrodziu Bialskim w 1986 roku. W tym samym roku na Żywieckich Godach pojawia się zorganizowana przy GOK-u grupa kolędników z gwiazdą działająca od tego czasu aż do dzisiaj.

Rok 1987 i kilka następnych przynosi działalność kulturalną, edukacyjną, turystyczno-rekreacyjną i sportową w tak szerokim zakresie, że nie sposób jej tu przedstawić. GOK-kiem szefuje wtedy nadal Henryk Jurasz. Razem z nim w GOK-u pracuje kilku instruktorów /wśród nich ja już na pełnym etacie/. Funkcjonują wymienione wcześniej placówki k-o . W Rychwałdku powstaje, początkowo teatrzyk kukiełkowy potem tzw. teatr „Przy kawie" prowadzony przez Helę Sierszyńską. Na wojewódzkim przeglądzie teatrów amatorskich w Bielsku – Białej jest najlepszy, a swój kunszt potwierdza zajmując I miejsce w kategorii „satyra”, na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Olkuszu. Po roku prób prowadzonych przez Józefa Urbańca i Danutę Maciejewską, na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Brenna 1989” prezentuje się Dziecięcy Zespół Regionalny GOK Świnna. O tym, że próby nie poszły na marne świadczy zajęcie przez ten zespół III-go miejsca.

W sali GOK-u pojawiają się znani polscy artyści jak choćby Ryszarda Hanin Henryk Talar i inni. Koncertuje tu Bielska Orkiestra Kameralna swoje przedstawienia prezentuje teatr „Kwadryga” z Bielska-Białej, a wielu z łezką w oku wspomina słynne na całą Żywiecczyznę świniańskie dyskoteki, które skojarzyły nie jedną parę małżeńską.   Z roku na rok robi się jednak coraz trudniej.

Sytuacja zarówno polityczna /przemiany w kraju/ jak i finansowa /coraz mniejsze budżety gminy/ sprawia, że z biegiem czasu zostaje nas w GOK-u tylko dwóch nie licząc pań pracujących póki, co w klubach. „Rzucamy się z szefem jak ryby w płytkiej wodzie”, ale pomimo tego efekty są. Dzięki nowym pomysłom i licznym imprezom nasz GOK , bez fałszywej skromności należy do najlepszych tego typu placówek w województwie bielskim.

W 1995 roku, po dziesięciu latach dyrektorowania GOK-owi Henryk Jurasz przechodzi do pracy w tutejszym Urzędzie Gminy. Niestety spełniają się nasze wcześniejsze obawy. W połowie lat dziewięćdziesiątych nie istnieją już klub w Pewli Ślemieńskiej i świetlica wiejska w Pewli Małej.

Nowe tysiąclecie GOK w Świnnej powitał już jako samotna na mapie gminy Świnna instytucja kultury.

Działalność jego jest jednak nadal, może to nie skromne, ale uważam że mimo wszystko  imponująca. Jest to możliwe dzięki wielu przyjaciołom tej instytucji którym za wszystko co dla rozwoju działalności Gminnego Ośrodka Kultury

W XXIw...

cdn

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny